Společnost FPS INVEST s.r.o. byla založena v roce 2010 a při vymáhaní pohledávek na území České republiky a Slovenské republiky úzce spolupracuje s advokátní kanceláří Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners (www.mph-advocates.com) a inkasní agenturou Gordic Consulting, s.r.o. (www.gordic.sk), kteří jsou garancí její vysoké odborné úrovně v oblasti inkasa pohledávek.

Na základě dlouholetého know-how společníků společnosti FPS INVEST s.r.o. v oblasti inkasa pohledávek, nejenom ve fázi mimosoudního vymáhaní pohledávek, se v současnosti podílíme na správě portfolia několika desetitisíc pohledávek pro významné korporátní klienty na území České a Slovenské republiky, a vzhledem na bohaté zkušenosti s outsourcingem HR služeb v této oblasti jsme v případě potřeby připraveni flexibilně navýšit počet pracovníků jak call centra, tak terénních pracovníků v míře potřebné pro kvalitní správu portfolia pohledávek, svěřených naší společnosti na jejich mimosoudní inkaso.

Při procesu inkasa pohledávek vycházíme z následujících zásad: